Praktijk
gebieden

De Roos & Pen behandelt alle aspecten van het strafrecht. Meer in het bijzonder richt haar expertise zich op de hier genoemde deelgebieden.

Intern onderzoek en audits

De Roos & Pen heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd met het verrichten van interne onderzoeken en het doen van audits; variërend van betrekkelijk beperkt cliënten- en transactieonderzoek tot en met gecompliceerd en omvangrijk fraude onderzoek. Het kantoor loopt binnen Nederland voorop als het gaat om het uitvoeren van interne onderzoeken en geldt als expert op dit gebied.

Door de goede contacten in en samenwerking van kantoor met (advocatenkantoren in) de Verenigde Staten, waar de praktijk van het laten uitvoeren van een intern onderzoek veel meer nog dan in Nederland algemeen gebruik is, heeft De Roos & Pen veel ervaring opgedaan binnen grootschalige grensoverschrijdende interne onderzoeken. Veel bedrijven die De Roos & Pen bijstaat in binnen en buiteland zien dan ook steeds eerder en vaker de grote voordelen van dergelijke interne onderzoeken bij bijvoorbeeld het voorkomen van strafvervolging.

De Roos & Pen werkt bij het uitvoeren van een intern onderzoek samen met forensisch-accountants en andere externe experts, alsmede -indien gewenst- met deskundigen in dienst van de cliënt. Het kantoor is met name gespecialiseerd in het geven van leiding en sturing aan forensic-audits, gericht op praktische resultaten, die zonder vertaalslag in de praktijk kunnen worden gebruikt. De insteek van het kantoor bij interne onderzoeken is steeds het oplossen van strafrechtelijke problemen met o.a. toezichthouders, het openbaar ministerie en de belastingdienst. Rapportages naar aanleiding van een intern onderzoek van De Roos & Pen spelen daarbij een belangrijke rol waarbij het gezag dat het kantoor heeft opgebouwd niet zelden van doorslaggevend belang is.

De praktische benadering in een intern onderzoek blijkt ook uit aanbevelingen aan cliënten op het terrein van compliance, variërend van ken-uw-cliënt-verplichtingen (know your customer) in de financiële dienstverlening tot en met codes of conduct in de vastgoedwereld. Resultaten van interne onderzoeken kunnen op deze wijze direct worden aangewend om problemen op te lossen.

Bij dit alles geldt vanzelfsprekend dat de vertrouwelijkheid van het interne onderzoek is gewaarborgd doordat onderzoeken van De Roos & Pen (anders dan bijvoorbeeld accountantsonderzoeken) plaatsvinden op basis van het wettelijk gegarandeerd verschoningsrecht.

MEER WETEN? BEL: 020 - 627 5411