Praktijk
gebieden

De Roos & Pen behandelt alle aspecten van het strafrecht. Meer in het bijzonder richt haar expertise zich op de hier genoemde deelgebieden.

Financieel strafrecht

Banken en financiële instellingen komen helaas niet zelden met financieel strafrecht in aanraking. Zij worden geconfronteerd met een ingewikkeld juridisch raamwerk van wetten, aanbevelingen, richtlijnen en dergelijke en regelmatig wordt bij overtreding daarvan een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Binnen het financieel strafrecht kan gedacht worden aan beschuldigingen van het gebruik van voorkennis bij IPOs of herplaatsingen van aandelen, prospectusfraude, of andere in de Wet op het financieel toezicht strafbaar gestelde gedragingen. De Roos & Pen biedt binnen het financieel strafrecht gespecialiseerde rechtsbijstand.

Daarnaast worden aan financiële instellingen (en aan andere ondernemingen buiten de financiële sector) vergaande compliance-eisen gesteld, onder meer om betrokkenheid bij witwassen van geld te voorkomen. Gebreken in de interne compliance structuur worden tegenwoordig al snel aangemerkt als (schuld)witwassen. De advocaten van De Roos & Pen beschikken over veel expertise en ervaring op dit terrein.

MEER WETEN? BEL: 020 - 627 5411