Praktijk
gebieden

De Roos & Pen behandelt alle aspecten van het strafrecht. Meer in het bijzonder richt haar expertise zich op de hier genoemde deelgebieden.

Fraude onderzoek

Een ‘fraude onderzoek’ kan een breed scala aan strafbaar gestelde gedragingen omvatten. Zo kan bij fraude onderzoeken gedacht worden aan faillissementsfraude, hypotheekfraude, uitkeringsfraude, bouwfraude, vastgoedfraude, kredietfraude en BTW-fraude. De Roos & Pen biedt gespecialiseerde rechtsbijstand bij al dergelijke fraude onderzoeken en heeft gebleken expertise. Zo heeft De Roos & Pen diverse verdachten bijgestaan in toonaangevende fraude onderzoeken zoals de Clickfondszaak, de bouwfraude en de vastgoedfraude.

De gevolgen van dergelijke fraude onderzoeken kunnen ingrijpend zijn. Niet zelden worden verdachten aangehouden en preventief gedetineerd. Niet alleen voor de verdachte, maar ook voor de familie heeft in zulke gevallen een fraude onderzoek enorme impact. De Roos & Pen biedt dan ook steun en bijstand bij alle facetten van dergelijke fraude onderzoeken. De Roos & Pen staat verdachten bij tijdens FIOD-verhoren, verleent bijstand bij doorzoekingen, onderhoudt contacten met de FIOD en de officier van justitie en zoekt naar mogelijkheden om in fraude onderzoeken de strafrechtelijke vervolging te beëindigen, bij voorkeur zonder dat het tot een terechtzitting komt.

MEER WETEN? BEL: 020 - 627 5411