Praktijk
gebieden

De Roos & Pen behandelt alle aspecten van het strafrecht. Meer in het bijzonder richt haar expertise zich op de hier genoemde deelgebieden.

Cybercrime

Cybercrime is een verzamelnaam voor alle soorten criminaliteit waarbij computers of netwerken een wezenlijke rol spelen. In engere zin wordt met cybercrime bedoeld die misdrijven die niet zonder tussenkomst van computers of netwerken gepleegd kunnen worden zoals hacken, spammen of het uitvoeren van DDoS aanvallen. Daarnaast kennen wij ook ‘gedigitaliseerde criminaliteit’, waarbij  commune delicten via computertechnologie op veel grotere schaal kunnen worden gepleegd, zoals uitingsdelicten op social media, oplichting via Internet en witwassen van geld middels digitale betaalsystemen.

Met het verschuiven van een groot deel van ons leven naar de digitale wereld, zien wij ook een significante verschuiving van commune criminaliteit naar cybercrime. De overheid onderkent deze verschuiving en voert telkens nieuwe specifiek op cybercrime geënte regelgeving in met betrekking tot zowel nieuwe strafbare feiten als nieuwe onderzoeksbevoegdheden. Daarnaast is cybercrime vaak bij uitstek grensoverschrijdend en spelen daarbij complexe rechtsmacht- en rechtshulpkwesties.

De Roos & Pen  beschikt over de specialistische kennis van regelgeving en praktijk die noodzakelijk is voor het correct behandelen van complexe cybercrimezaken. De advocaten van De Roos & Pen adviseren verschillende internationale (beursgenoteerde) ISP’s over hun rechten en plichten op het internet en hebben veel ervaring in het behandelen van de verdediging in (internationale) cybercrimezaken. Zij geven geregeld lezingen over cybercrime en zijn betrokken bij gesprekken over voorgenomen overheidsbeleid met betrekking tot digitaal toezicht en opsporing.

 

MEER WETEN? BEL: 020 - 627 5411