mr. A.E. van der Wal

Partner

T +31 (0)6 20490433

E vanderwal@deroosenpen.nl

Download profiel in PDF

Twitter LinkedIn

mr. Lisa van der Wal heeft ruime ervaring in het verlenen van rechtsbijstand in omvangrijke en complexe (internationale) fraudezaken. De fraudezaken die zij behandelt hebben onder andere betrekking op witwassen, ontneming, oplichting, valsheid in geschrift, fiscale fraude, corruptie, financiële fraude, milieufraude en overtreding van de wet toezicht trustkantoren. Zij verleent rechtsbijstand aan zowel ondernemingen, bestuurders, aandeelhouders en werknemers, alsmede aan (medewerkers van) financiële instellingen en trustkantoren, accountants en belastingadviseurs.

Ook staat mr. Van der Wal, veelal in samenwerking met forensische accountants, ondernemingen en  financiële instellingen bij die het slachtoffer zijn geworden van fraude en begeleidt zij hen bij het doen van aangifte bij het openbaar ministerie. Daarnaast verleent zij bijstand aan getuigen die worden verzocht een verklaring af te leggen in een strafzaak.

Van der Wal  is sinds 1998 strafrechtadvocaat. De eerste 3,5 jaar werkte zij bij Loeff Claeys Verbeke, later Allen & Overy en van 2002 tot en met medio 2013 was mr. Van der Wal werkzaam bij Spigt Litigators (voorheen Spigthoff), waarvan de laatste 4,5 jaar als partner.

Van der Wal is redactielid van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming. Tot en met medio 2016 was zij redactielid van het tijdschrift Onderneming & Strafrecht in Praktijk. Van der Wal geeft lezingen aan onder andere accountants, belastingadviseurs, medewerkers van trustkantoren, bankmedewerkers en op internationale congressen. Ook publiceert zij met enige regelmaat.. Daarnaast is Van der Wal secretaris van de Stichting Strafrechtpraktijk en is zij lid van de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze commissie adviseert in verband met voorgenomen wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht.

Van der Wal is rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Midden-Nederland.

Volgens Legal 500 is Van der Wal een ‘top criminal lawyer’ (Legal 500 2018), met ‘strong litigation skills’ (Legal 500 2015), is zij strategically and analytically minded (Legal 500 2016) en ‘has an excellent track record in leading cases (Legal 500 2017). In de Legal 500 2020 werd zij geprezen voor haar ‘exceptional work in money laundering, fraud, and corruption defence cases‘.

Van der Wal is genomineerd as one of the world’s leading practitioners door Who’s Who Legal ter zake Business Crime Defence in de categorie ‘individuals’.

Van der Wal is “an excellent lawyer” who draws high praise from clients for “her ability to keep an eye on the big picture, provide critical feedback and work constructively together with other specialists” said Who’s Who Legal 2018

The “terrifically clever” Lisa van der Wal is praised for her “great capacity to grasp a client’s aims and priorities”, aldus Who’s Who Legal 2016.

Van der Wal heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: strafrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.