Praktijk
gebieden

De Roos & Pen behandelt alle aspecten van het strafrecht. Meer in het bijzonder richt haar expertise zich op de hier genoemde deelgebieden.

Cassatie in strafzaken

Cassatieprocedures in strafzaken bij de Hoge Raad vereisen een specifieke deskundigheid nu de rechtsgang slechts formeel wordt beoordeeld en de Hoge Raad aan een inhoudelijke behandeling van de gehele zaak niet meer toekomt. Een aantal advocaten legt zich binnen De Roos & Pen toe op cassatieprocedures en kan bogen op een lange ervaring. Eén van de voormalig advocaten van De Roos & Pen is thans raadsheer bij de Hoge Raad.

MEER WETEN? BEL: 020 - 627 5411