mr. T. Felix

Partner

T +31 (0)648935153

E felix@deroosenpen.nl

Download profiel in PDF

Twitter LinkedIn

Thomas Felix is voornamelijk werkzaam binnen de financieel-economische strafrechtpraktijk. Hij adviseert ondernemingen en leidinggevenden over strafrecht gerelateerde vraagstukken en risico’s. Verder verleent hij rechtsbijstand in FIOD-onderzoeken en begeleidt hij eventuele schikkingsonderhandelingen met het Openbaar Ministerie. Indien het zover komt voert hij de verdediging ter terechtzitting. Daarbij kan hij bouwen op zijn eerdere ervaringen als advocaat in grote en complexe (internationale) strafzaken, waaronder vervolging wegens piraterij in de Golf van Aden en uitlevering inzake oorlogsmisdrijven.

In opdracht van een onderneming of diens Raad van Commissarissen verrichtte Felix interne onderzoeken naar vermoedens van fraude of mogelijke integriteitsschendingen. Hij onderzoekt, rapporteert en adviseert. Werknemers en bestuurders die onderwerp zijn van een (intern)onderzoek kunnen ook beroep doen op zijn rechtsbijstand.

Felix publiceert regelmatig over zijn vakgebied. Zo schreef hij met oud-kantoorgenoten Emmelkamp en Verschaeren het boek De Ontnemingsmaatregel, een handboek voor rechters, officieren van justitie en advocaten die zich bezig houden met ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Verder is hij redacteur van de rubriek advocatuur van het tijdschrift Delikt en Delinkwent. Eerder werkte hij als redactiesecretaris mee aan de totstandkoming van het tijdschrift Sanctierecht en Compliance voor Ondernemingen (thans: Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming). Verder is hij verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij als gastdocent optreedt bij het vak pleitoefening.

Voordat Felix in 2012 bij De Roos & Pen kwam werkte hij drie jaar als strafrechtadvocaat bij Sjöcrona Van Stigt te Den Haag, was hij griffier bij de rechter-commissaris van het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao en werkte hij in de strafrechtelijke praktijk van Hilhorst & Kortz advocaten, onder meer als juridisch medewerker. Felix was van 2015 tot 2017 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). Thans is hij erelid van de NVJSA.

Verder is Felix lid van de Commissie Strafzaken van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB).

Felix wordt door cliënten omschreven als een ‘exceptionally creative and fast-thinking lawyeren als een dedicated and experienced expert‘ (Legal 500, 2020). Verder wordt over hem gezegd: ‘Thomas Felix has a sharp eye for details. He is creative and persuasive and when a case comes to court he has proven to be an excellent litigator. These discerning qualities make him top of his class.’ (Legal 500, 2021).

Felix heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: strafrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.Publicaties