Praktijk
gebieden

De Roos & Pen behandelt alle aspecten van het strafrecht. Meer in het bijzonder richt haar expertise zich op de hier genoemde deelgebieden.

Internationaal strafrecht

Het internationaal strafrecht neemt bij de behandeling van strafzaken een steeds grotere rol in nu internationale politiële en justitiële samenwerking steeds intensiever wordt. Diverse cliënten van De Roos & Pen, zowel nationaal als internationaal, worden steeds vaker geconfronteerd met grensoverschrijdende strafrechtelijke onderzoeken. Dergelijke onderzoeken van enige omvang blijven namelijk niet meer beperkt tot Nederland. Internationale samenwerking tussen politie, fiscus, douane en justitie uit verschillende landen is aan de orde van de dag. Daarbij moet  binnen het internationaal strafrecht worden gedacht aan alle vormen van wederzijdse rechtshulp zoals doorzoekingen in diverse landen, verhoor in eigen land door buitenlandse autoriteiten, gebruik van door buitenlandse autoriteiten vergaarde onderzoeksresultaten en vice versa, verzoeken tot uitlevering en overlevering van personen, de overdracht van strafvonnissen of van strafvervolging. Deze internationale samenwerking vindt zowel plaats in strafrechtelijke onderzoeken als in strafrechtelijk financiële onderzoeken, op grond waarvan een ontnemingsvordering kan worden ingediend. Bij al deze vormen van internationaal strafrecht en internationale samenwerking dient te worden toegezien op de juiste naleving van de toepasselijke verdragen en wetgeving in binnen- en buitenland. Ook op dit terrein heeft het kantoor ruime kennis en ervaring in huis. Bovendien kan De Roos & Pen gebruik maken van een groot internationaal netwerk van strafrechtadvocaten in de diverse buitenlanden.

MEER WETEN? BEL: 020 - 627 5411