mr. N. van der Laan

Partner

T +31 (0)6 55105540

E vanderlaan@deroosenpen.nl

Download profiel in PDF

Twitter LinkedIn

mr. Niels van der Laan legt zich met name toe op het financieel (economisch) strafrecht en treedt op in diverse toonaangevende strafzaken en onderzoeken. Zijn cliënten zijn o.a. (beursgenoteerde) bedrijven, banken, trustkantoren en overige bedrijven in de financiële en private sector. Hij adviseert over strafverdediging en strafrechtelijke risico’s en verricht interne (fraude) onderzoeken.

Daarnaast is hij actief als strafrechtadvocaat voor natuurlijke personen zoals CEO’s, leden van raden van bestuur en raden van commissarissen, managers en adviseurs die zijn verwikkeld in corruptie onderzoeken, marktmisbruik zaken (handel met voorwetenschap, markt manipulatie) witwas zaken, milieustrafzaken, fiscale strafzaken en (overige) fraudezaken. In dat kader geldt hij als specialist op het gebied van faillissementsfraude. Ook heeft hij veel ervaring in procedures met betrekking tot de ontneming van wederrechtelijk voordeel.

Van der Laan heeft veel ervaring met technisch complexe internationale grensoverschrijdende strafzaken en onderhoudt goede contacten met strafrechtadvocaten in het buitenland, met name in de Verenigde Staten. Hij geldt als expert op het gebied van internationaal strafrecht (o.a. uit- en overleveringen). Van der Laan procedeert bovendien bij de Hoge Raad in cassatiezaken.

Van der Laan is voorts gespecialiseerd op het gebied van cybercrime (hacking, phishing en spamming). Hij adviseert bovendien diverse aanbieders van internetdiensten zoals zoekmachines, fora en blogs alsmede hosting- en accessproviders met betrekking tot hun rechten en plichten in het kader van (digitale) opsporing alsmede ten aanzien van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor (user)content.

Van der Laan kreeg bredere bekendheid door de verdediging van de (voormalig) President van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, die zowel in eerste aanleg als in hoger beroep integraal werd vrijgesproken van belastingfraude.

Van der Laan geeft lezingen in binnen- en buitenland en is docent bij verschillende onderwijsinstellingen. Hij doceert met name op het gebied van ontnemingsprocedures, witwassen en de voorlopige hechtenis. Voorts heeft hij gepubliceerd in diverse vakbladen. Van der Laan was jaren geleden één van de oprichters van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten

Van der Laan is tevens Raadsheer-plaatsvervanger in de strafkamer bij het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch.

Van der Laan werd in 2018 verkozen tot ‘thought leader‘ in de categorie business crime defence door Who’s Who Legal en behoort tot de top 10 van ‘individuals who received the highest number of nominations from peers, corporate counsel and other market sources‘. Hij werd tevens genomineerd as one of the world’s leading practitioners in de categorieën ‘corporates’, ‘investigations’ en ‘individuals’. De Who’s Who schreef: Niels van der Laan is “the best criminal defence lawyer in the Netherlands”, according to sources, who note that he is “very hands-on and to the point” and “has a nuanced understanding of the law and people”.

He is described by many as a “diligent, creative and open-minded practitioner”, is considered a “financially astute individual” and continues to impress clients with his “unparalleled abilities”, aldus Who’s Who Legal 2016.

Volgens de Legal 500 is Van der Laan een ‘stand-out partner‘ (Legal 500 2018). Hij wordt gezien als ‘an expert in international criminal law, with a particular specialism in cyber crime’ (Legal 500 2020), is ‘very approachable and an expert in his field’ (Legal 500 2014) en heeft ‘a sophisticated grasp of white-collar defence (Legal 500 2015).

Van der Laan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: strafrecht en cassatie. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.Publicaties