Praktijk
gebieden

De Roos & Pen behandelt alle aspecten van het strafrecht. Meer in het bijzonder richt haar expertise zich op de hier genoemde deelgebieden.

Ontnemingszaken

Reguliere strafzaken worden steeds vaker gevolgd door ontnemingszaken. In dergelijke zaken vordert het openbaar ministerie ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Dat blijkt vaak al bij de aanvang van een strafrechtelijk onderzoek als conservatoir beslag wordt gelegd op tegoeden op bankrekeningen en waardevolle goederen. Ontnemingszaken kenmerken zich door een afwijkend bewijsrecht en vergen zeer specialistische kennis van de wetgeving en de ontnemingspraktijk. De Roos & Pen  beschikt daarover. De advocaten hebben veel ervaring in het bijstaan van verdachten/veroordeelden in ontnemingszaken en worden regelmatig gevraagd op te treden bij cursussen en seminars over voordeelsontneming en adviseren bij voorgenomen wetswijzigingen of nemen plaats in begeleidingscommissies bij wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.

MEER WETEN? BEL: 020 - 627 5411