Praktijk
gebieden

De Roos & Pen behandelt alle aspecten van het strafrecht. Meer in het bijzonder richt haar expertise zich op de hier genoemde deelgebieden.

(Lucht)verkeersstrafrecht

Het (lucht)verkeersstrafrecht is een specialistisch onderdeel van het strafrecht nu het verkeer op de weg in hoge mate is gereglementeerd. Aan bestuurders van voertuigen worden hoge eisen gesteld vanwege het grote belang van de verkeersveiligheid. Bij veronderstelde overtredingen wordt vaak fors opgetreden met een rijverbod als gevolg, hetgeen een enorme impact kan hebben op het werk van de verdachte. Het kantoor beschikt dan ook over ruime expertise aangaande overtredingen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens en de Wegenverkeerswet, rijverboden, geschiktheidskeuringen en dergelijke.

Het luchtverkeersstrafrecht is een zeer specialistisch vakgebied, nu het luchtverkeer vrijwel volledig is gereglementeerd door een groot aantal verdragen, wetgeving en richtlijnen. Bij veronderstelde overtredingen treedt het openbaar ministerie ook in het luchtverkeer op. De Roos & Pen heeft ook ten aanzien van het luchtverkeersstrafrecht, als één van de weinige strafrechtkantoren van Nederland, veel expertise op dit gebied in huis.

MEER WETEN? BEL: 020 - 627 5411