Ons profiel

De Roos & Pen is gespecialiseerd in financieel-economisch en fiscaal strafrecht en geldt binnen en buiten Nederland als autoriteit op dit gebied.

Werkwijze en meerwaarde

De Roos & Pen hecht aan een persoonlijke benadering van de cliënten en aan hoog gekwalificeerde dienstverlening waarbij academische diepgang wordt gekoppeld aan een praktische aanpak. Daarnaast gelden de door De Roos & Pen gehanteerde uurtarieven als zeer redelijk, in verhouding tot diverse andere kantoren met een vergelijkbaar expertiseniveau.

Voor De Roos & Pen staat het snel en efficiënt oplossen van het probleem van de cliënt centraal. Doordat De Roos & Pen alle specialismen in het strafrecht te bieden heeft, krijgt iedere cliënt adequate rechtsbijstand of advies. De Roos & Pen garandeert directe actie wanneer deze geboden is, zonodig 24 uur per dag, 7 dagen per week. Omvangrijke zaken worden in beginsel door twee advocaten behandeld, zodat ook bij vakantie of ziekte de continuïteit van de rechtsbijstand is gewaarborgd. De advocaten overleggen regelmatig over de zaken en stemmen de strategie af. Aldus wordt de kennis binnen kantoor optimaal benut. Het kantoor beschikt tevens over een netwerk van specialisten op andere terreinen dan het strafrecht die zonodig kunnen worden geconsulteerd.

MEER WETEN? BEL: 020 - 627 5411