Algemene
voorwaarden

Gesubsidieerde rechtsbijstand

  1. Wanneer uw inkomen ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Veiligheid en Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer u ervoor hebt gekozen van die mogelijkheid geen gebruik te maken, zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld in sub 17 t/m 28 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  2. Wanneer een van de aan de B.V. verbonden advocaten voor u optreedt op basis van een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand, wordt de aan u op te leggen eigen bijdrage bij wijze van voorschot aan u in rekening gebracht. Voor wat betreft die declaratie zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld in sub 17 t/m 28  van toepassing.
MEER WETEN? BEL: 020 - 627 5411