Algemene
voorwaarden

Gedetineerde cliënten

  1. Met nadruk wijst de B.V. cliënten, tegen wie een bevel voorlopige hechtenis is verstrekt op het volgende.
  2. In de zaak waarin tegen u een bevel voorlopige hechtenis is verstrekt, komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand in de vorm van een toevoeging op last of aanwijzing. Ook als u in de zaak waarin u wordt bijgestaan in voorlopige hechtenis hebt gezeten hebt u daar recht op, alsmede in het geval u rechtens van uw vrijheid beroofd bent voor een andere zaak dan de zaak waarin u wordt bijgestaan. Wanneer u ervoor hebt gekozen van die mogelijkheid geen gebruik te maken zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld in sub 17 t/m 28 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  3. Indien de toevoeging zoals bedoeld in artikel 30 na 1 maart 2017 is geregistreerd kan de Raad voor Rechtsbijstand in geval van een onherroepelijke veroordeling de kosten van de rechtsbijstand van u terugvorderen indien uw inkomen en/of vermogen hoger zijn dan de normen bepaald in de Wet op de Rechtsbijstand. Deze normen worden jaarlijks geïndexeerd en zijn terug te vinden op http://www.rechtsbijstand.nl/.
  4. Het peiljaar voor deze inkomens- en vermogenstoets is bepaald op twee jaren vóór registratie van de toevoeging als bedoeld in artikel 30. Het is mogelijk bij de Raad voor Rechtsbijstand een verzoek te doen tot verlegging van het peiljaar naar het jaar van de genoemde registratie. Meer informatie over de mogelijkheid van verlegging van het peiljaar vindt u terug op http://www.rechtsbijstand.nl/.
  5. Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheid van een latere terugvordering van de kosten van rechtsbijstand raden wij u aan een inkomensverklaring aan te vragen via de Raad voor Rechtsbijstand. Meer informatie over het aanvragen van een inkomensverklaring vindt u op http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/wat-is-gesubsidieerde-rechtsbijstand/inkomensverklaring. Het is ook mogelijk schriftelijk (al dan niet vanuit een detentieadres) een inkomensverklaring aan te vragen. Uw advocaat zal u op aanvraag het benodigde formulier verstrekken.
MEER WETEN? BEL: 020 - 627 5411