Algemene
voorwaarden

Aansprakelijkheid

  1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de B.V., ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advocaat zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
  2. Voor zover de aansprakelijkheid niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de B.V. wordt gedekt is de aansprakelijkheid van de B.V. beperkt tot het bedrag van de factuur van de verrichte werkzaamheden.
  3. De B.V. zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van de B.V. voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten, dit in afwijking van het bepaalde in artikel 6:76 BW.
MEER WETEN? BEL: 020 - 627 5411