mr. M. Rasterhoff

Advocaat

T +31 (0)683631542

E rasterhoff@deroosenpen.nl

Download profiel in PDF

LinkedIn

Mr. Menco Rasterhoff is sinds 2017 als advocaat verbonden aan De Roos & Pen. Hij legt zich toe op het verlenen van bijstand in strafzaken van zowel commune als financieel-economische aard. Daarbij kan worden gedacht aan overtredingen van de Opiumwet, geweldsdelicten en vermogensdelicten, maar ook fraudezaken zoals valsheid in geschrift of BTW-fraude. Daarnaast heeft mr. Rasterhoff ruime ervaring met overleveringszaken, verkeerszaken en EVR-zaken (extern verwijzingsregister).

Rasterhoff is afgestudeerd in het strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft hij de bestuursrechtelijke specialisatieopleiding aan de Grotius Academie afgerond.

Alvorens in dienst te treden bij De Roos & Pen heeft Rasterhoff enkele jaren als senior juridisch medewerker bij het gerechtshof Amsterdam gewerkt. Hij was betrokken bij de behandeling in hoger beroep van strafzaken van uiteenlopende aard. Zo heeft hij ervaring met eenvoudige strafzaken (vermogens- en verkeersdelicten) en ontnemingen, maar ook met gecompliceerde onderzoeken naar bijvoorbeeld levensdelicten.

Rasterhoff is vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

Rasterhoff is rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Midden-Nederland.

Hij is als mede-oprichter en redacteur verbonden aan het Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS). Eerder was hij als redacteur verbonden aan de Nieuwsbrief Rechtspraak Europa en het Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht.

Rasterhoff heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: strafrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 Publicaties