mr. B.Th. Nooitgedagt

Partner

T +31 (0)6 54605463

E nooitgedagt@deroosenpen.nl

Download profiel in PDF

Twitter LinkedIn

mr. Bart Nooitgedagt heeft als advocaat zeer ruime ervaring in complexe en omvangrijke strafzaken op onder andere het gebied van witwassen, (financiering van) terrorisme, fraude, georganiseerde criminaliteit (waaronder Opiumwetzaken) en politiek georiënteerde strafzaken en mensenrechten.Tevens heeft hij veel ervaring in procedures met betrekking tot de ontneming van wederrechtelijk voordeel. Hij staat particulieren en ondernemingen bij in strafrechtelijke procedures bij rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad der Nederlanden en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Nooitgedagt geldt als expert op het gebied van het internationale strafrecht, waaronder uitlevering- en overleveringszaken, verleent hij bijstand aan in het buitenland gedetineerde Nederlanders en heeft hij ervaring in het verlenen van rechtsbijstand in juryprocessen in het Verenigd Koninkrijk.  Door uitleveringszaken en bijstand aan uitgeleverde Nederlanders heeft hij  tevens veel ervaring opgedaan met het rechtssysteem in de Verenigde Staten van Amerika. Hij adviseert bovendien regelmatig over vraagstukken met betrekking tot publiciteit en het omgaan met (social) media.

Nooitgedagt studeerde strafrecht aan The Queen’s University of Belfast in Noord – Ierland, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne in Frankrijk en aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde af op het gebied van misbruik van voorwetenschap.

Na 10 jaar zijn eigen kantoor te hebben gevoerd, keerde hij in 2013 als partner terug naar  De Roos & Pen waar hij in 2000 zijn advocatenstage voltooide en vervolgens enkele jaren als medewerker werkzaam was. Daarvoor liep hij stage op het advocatenkantoor van NautaDutilh te Parijs en was hij werkzaam bij de secties bank- en effectenrecht en strafrecht van dat kantoor in Amsterdam.

Nooitgedagt doceert in de beroepsopleiding en geeft met regelmaat gastcolleges en lezingen op universiteiten en onderwijsinstellingen op onder andere het gebied van witwassen, internetcriminaliteit en internationaal strafrecht. Hij publiceert met regelmaat in vakbladen en media. Verder is hij lid van de Raad van Toezicht van het project Gerede Twijfel.

Van 2011 tot en met april 2016 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en van 2010 tot en met 2015 was hij voorzitter van de Stichting Bescherming Burgerrechten.

Nooitgedagt is ‘a name to note‘ volgens Legal 500 2018.Publicaties

  • Advocatuur, Delikt en Delinkwent oktober 2014 (i.s.m. Niels van der Laan en Rob Baumgardt)

  • Advocatuur, Delikt en Delinkwent maart 2014 (i.s.m. Niels van der Laan en Rob Baumgardt)

  • Advocatuur, Delikt en Delinkwent oktober 2013 (i.s.m.Niels van der Laan en Rob Baumgardt)

  • Advocatuur, Delikt en Delinkwent april 2013 (i.s.m.Niels van der Laan en Rob Baumgardt)