mr. T. Felix

Advocaat

T +31 (0)648935153

E felix@deroosenpen.nl

Download profiel in PDF

Twitter LinkedIn

mr. Thomas Felix is sinds 2012 werkzaam bij De Roos & Pen. Voordien deed hij veel ervaring op in het strafrechtsbedrijf. Zo werkte hij drie jaar als strafrechtadvocaat bij Sjöcrona Van Stigt te Den Haag, was hij griffier bij de rechter-commissaris van het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao en werkte hij in de strafrechtelijke praktijk van Hilhorst & Kortz advocaten, onder meer als juridisch medewerker. Sinds 2012 is hij lid van de Commissie Strafzaken van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB). Daarnaast is hij sinds 2015 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). Verder is hij redacteur van de rubriek advocatuur van het tijdschrift Delikt en Delinkwent. Eerder werkte hij als redactiesecretaris mee aan de totstandkoming van het tijdschrift Sanctierecht en Compliance voor Ondernemingen.

In 2016 publiceerde Felix met oud-kantoorgenoten Emmelkamp en Verschaeren het boek  De Ontnemingsmaatregel, een handboek voor rechters, officieren van justitie en advocaten die zich bezig houden met ontnemingszaken.

Felix heeft ervaring met grote en complexe (internationale) strafzaken, waaronder vervolging wegens piraterij in de Golf van Aden en uitlevering inzake oorlogsmisdrijven. Bij De Roos & Pen is hij werkzaam in de algemene strafrechtpraktijk met een focus op economische- en grensoverschrijdende strafzaken.Publicaties